Skip to main content

Отоларингологічний кабінет

Отоларингологічний кабінет створений у складі Консультативно — діагностичного центру комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради, основним завданням якого є надання кваліфікованої медичної допомоги дітям із захворюваннями ЛОР — органів.

Отоларингологічний  кабінет розташован в основній будівлі підприємства за адресою:

просп. Любові Малої, 2-Б,

ІІІ поверх,  кабінет № 66

Відповідно до покладених завдань Кабінет здійснює:

 • своєчасне та раннє виявлення дітей з патологією ЛОР — органів, їх лікування в амбулаторних умовах;
 • контроль за своєчасним виконанням діагностичних та лікувальних процедур у хворих, що знаходяться під медичним спостереженням лікаря — отоларинголога дитячого;
 • маніпуляції за ЛОР — профілем, медичний супровід хворих після  проведених маніпуляцій;
 • диспансерний облік та медичний нагляд за пацієнтами із захворюваннями  ЛОР — органів відповідно до медико — технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги;
 • експертизу тимчасової непрацездатності;
 • надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей підприємства з питань діагностики та лікування захворювань ЛОР — органів у дітей;
 • надання невідкладної медичної допомоги в межах робочого часу та компетенції Кабінету;
 • направлення хворих для отримання медичної допомоги до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, екстрену медичну допомогу та медичну реабілітацію;
 • санітарно – просвітницьку роботу щодо профілактики ЛОР — захворювань,  формування здорового способу життя;
 • взаємодію із структурними підрозділами підприємства в інтересах удосконалення надання отоларингологічної допомоги;
 • ведення обліково – звітної документації у встановленому порядку;
 • впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих отоларингологічного профілю, сучасних інформаційних технологій;
 • дотримання санітарно – епідеміологічного режиму в приміщеннях Кабінету;
 • за необхідності надання пацієнту екстреної медичної допомоги або наявності показань до екстреної госпіталізації Кабінет здійснює виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.

Кабінет має необхідну площу у відповідності до санітарно — гігієнічних вимог, медичне обладнання та медичний інвентар згідно нормативних вимог щодо табелю оснащення.


До складу Кабінету входять:

 1. кабінет амбулаторного прийому;
 2. приміщення для проведення маніпуляцій;
 3. підсобне приміщення.

В Кабінеті працюють лікарі — отоларингологи дитячі:

Воронцова Людмила Анатоліївна

Кваліфікаційна категорія – перша

Медична діяльність проводиться з  1980 року

Хмельов Петро Григорович 

Кваліфікаційна категорія – перша

Медична діяльність проводиться з  1984 року

та сестра медична Захарова Галина Андріївна

Кваліфікаційна категорія — вища


Для консультації необхідно мати електронне направлення